Prywatny Żłobek Tosia w Krakowie - widok z zewnątrz budynku

Kadra pedagogiczna w żłobku Tosia to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych i troskliwych cioć wychowawczyń. Służą one opieką i nauką dla wszystkich naszych małych podopiecznych. Ciocie wychowawczynie mają szeroką wiedzę i duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Ciocie prowadząc różne zajęcia i zabawy z dziećmi przekazują im wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji. Dostosowują swoje metody i formy pracy do wieku naszych podopiecznych  oraz ich możliwości rozwojowych. Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują wstępne nauczanie prowadzone w żłobku Tosia na najwyższym poziomie. Ciocie opiekunki posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne, a także teatralne umożliwiające rozwijanie talentów każdego dziecka w czasie każdego dnia spędzanego w żłobku Tosia.