Prywatny żłobek Tosia to przyjazne i bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka. W grudniu 2018 r. obchodziliśmy 6 rocznicę otwarcia naszej placówki. Podstawowym celem jaki stawiamy przed sobą jest stworzenie miejsca, gdzie najwyższą wartością jest dziecko. Żłobek Tosia to miejsce, w którym ciepło, zrozumienie i przyjazna atmosfera tworzą środowisko możliwie najbliższe domowemu.

 

Kadra żłobka to osoby wykwalifikowane i wykształcone w swojej dziedzinie. Każda z nich posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, a w czas spędzony z najmłodszymi wkłada wszelkie siły i umiejętności. Przyjęte w Żłobku Tosia standardy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Placówka jest objęta wewnętrznym i zewnętrznym monitoringiem wizyjnym, a w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych nie publikujemy na naszej stronie www ich wizerunku.

 

Nasz żłobek ze względu na lokalizację w centrum Krakowa i dogodne godziny pracy żłobka, zapewniają rodzicom sprawną organizację ich pracy zawodowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapracowanych rodziców, w abonamencie zawarliśmy koszty środków higienicznych niezbędnych maluchom.

 

Nasza placówka z dniem 16.11.2012r uzyskała wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 7330.2.18.2012. Tosia pozostaje pod kontrolą Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.